Over EMDR en EVA en HYPNOTHERAPIE

Als bevalling verwerkings specialist werk ik met verschillende technieken en behandelmogelijkheden. Zo is EMDR of EVA, naast gesprekken en oefeningen een hele goede werkbare methode bij een traumatische ervaring.

EMDR

Ik heb veel ervaring in begeleiding bij angst en na een traumatische ervaring. In een gesprek met jou kunnen we vaststellen of je in aanmerking komt voor EMDR. Dit is een kortdurende wetenschappelijk bewezen therapievorm. EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

Misschien is er na jouw nare herinnering van je bevalling een post traumatisch stressstoornis (PTSS) ontstaan en herken je de volgende symptomen:

  • Nare herinnering van de gebeurtenis;
  • Herbelevingen;
  • Vermijden van zaken die je doen herinneren aan de gebeurtenis;
  • Schaamte of schuldgevoel of een negatief zelfbeeld;
  • Somberheid;
  • Sneller geïrriteerd  of een kort lontje;
  • Concentratie problemen;
  • Onverklaarbare lichamelijke klachten;
  • Slaapproblemen;
  • Angst of paniek of onrust.

Vastlopen in de verwerking zorgt ervoor dat je je anders voelt, gedraagt, je anders denkt en reageert op je omgeving. Vaak merk je dat je je niet goed voelt of je omgeving geeft dit aan. Ik heb een opleiding en certificaat behaald, om deze techniek te kunnen toepassen als  klinisch verloskundige en specialist in het verwerken van bevallingstrauma. Ik ben echter geen psycholoog en niet aangesloten bij de Vereniging EMDR-Nederland.

 

Resetten met de EVA methode, Emotionele Visualisatie Affirmatie

Ik pas ook de EVA methode toe. Deze is grotendeels ontwikkelt door Arjenne Hoeksema. Zij legt uit; “Ieder mens heeft verwachtingen. De meeste vrouwen verwachten en hopen op een autonome en gezonde bevalling, waarin het proces goed verloopt, ze gehoord en gezien worden en natuurlijk een gezond kind krijgen.

Bevallen en het krijgen van een kind zijn zulke wezenlijke dingen in het leven van een mens, dat het vaak gaat om meer dan slechts verwachtingen, het is een levensbehoefte. Een mooie, prettige herinnering aan je bevalling, draag je je leven lang op een positieve manier met je mee. Het geeft zelfvertrouwen en rust.

Omgekeerd zorgt een traumatische bevalling voor onrust, angst en stress in het lichaam. Als we die positieve bevallingservaring niet krijgen, verandert er iets in ons DNA. Dit verschijnsel noemen we epi genetica. Epi genetica is het vakgebied binnen de genetica dat de invloed bestudeert van de omkeerbare erfelijke veranderingen in de gen functie die optreden zonder wijzigingen in de sequentie (volgorde van de basenparen) van het DNA in de celkern.

Bij een traumatisch verlopen bevalling gebeurt er iets bijzonders: De genen van moeder en kind blijven onveranderd, maar staan a.h.w. in een bepaalde, niet optimale, stand. Dit geeft onrust in het brein en in het lichaam. Deze afwijkende stand is ook erfelijk overdraagbaar. Een kind dat groeit in de buik van een moeder met een angststoornis, heeft zelf meer kans een angststoornis te ontwikkelen. Dit fenomeen is voor het eerst ontdekt na de instorting van de Twin Towers. Zwangere vrouwen die dit live meemaakten ervoeren veel angst en kregen procentueel gezien meer kinderen die een angststoornis ontwikkelden.

Door in een gesprek met de vrouw het bevallingsverhaal te ''veranderen'', komen het brein en de rest van het lichaam tot rust. De coach neemt stap voor stap de waargebeurde traumatische bevalling door en noteert in gedachten alle nare momenten. Een paar elementen zijn extra belangrijk, zoals: Was het de goede/ natuurlijke termijn waarop de bevalling plaatsvond? Ging het rustig, in controle en was de sfeer prettig? Wie waren erbij? Waar vond het plaats? Wie pakte de baby aan en werd deze welkom geheten? Was er schade bij moeder zoals een knip of een bloeding? Hoe ging het met de baby en heeft deze op enige manier geleden? Was er huid-op-huid contact?

Alle nare momenten worden overschreven, ofwel gereset, door de vrouw het ideale verhaal te laten vertellen en de belangrijke elementen rustig en ontspannen te laten verlopen. Terwijl de coach vragen stelt en de vrouw vertelt, creëert zij zelf een nieuwe optimale herinnering, die heel realistisch aanvoelt. De coach vraagt tussendoor steeds naar het gevoel. Dit stimuleert de rechterhersenhelft. Door te vertellen en te praten wordt het taalcentrum geactiveerd en kunnen er woorden aan het gevoel worden gegeven. Het bijzondere aan deze methode is dat de baby hier ook bij betrokken wordt. Immers, de moeder staat in contact met haar baby en als de moeder verandert, verandert de baby mee”.

 

De EMDR als de EVA methode zijn afzonderlijk van elkaar toe te passen, maar de EVA methode kan ook na de EMDR worden gegeven, omdat EVA hierop een waardevolle aanvulling is. EMDR neemt de spanning bij de bestaande beelden weg en EVA installeert nieuwe, prettige beelden. EVA is ook een uitstekende manier om een eerdere bevalling te resetten als je nu meer dan 30 weken zwanger bent, of indien er om medische redenen geen EMDR mag worden toegepast.

 

Hypnotherapie.

Hypnose kan helpen als effectieve behandeling bij tal van klachten. Dit is inmiddels wetenschappelijk aangetoond. Menselijk gedrag en waarom we iets doen, zoals we doen, is wat vaak voortkomt uit ons onderbewustzijn. Hypnose is een hele effectieve manier om bij dit onderbewuste te komen en gedachten of patronen te doorbreken. Met behulp van waardevolle suggesties en metaforen kom je in de diepere laag van je onderbewuste.

Veel van onze klachten komen voort uit ons onderbewustzijn. Meestal gaat het om aangeleerd gedrag uit ons verleden. Middels hypnose staan we in direct contact met het onderbewustzijn. Daarom is hypnose zo effectief. Het is een staat van menselijk bewustzijn die gepaard gaat met gefocuste aandacht, verminderde bewustzijn van je omgeving en een verhoogde vatbaarheid voor suggesties. Het kritische en redenerende vermogen, ook wel kritische brein genoemd, wordt tijdelijk gepasseerd waardoor aanvaardbare suggesties direct door het onderbewuste kunnen worden opgenomen.

Wat doe ik; Ik werk niet met hypnose zoals je in de amusementswereld ziet. Ik pas een methode toe die je in een staat van ontspanning brengt. Vergelijk het als de momenten dat je een film kijkt en helemaal in die film opgaat. Of dat je bijna in slaap valt en je heel ontspannen voelt. Je bent niet meer bezig met je omgeving, je denken of je kritische brein is niet meer actief, maar ik neem je mee in de suggesties en metaforen die je helpen tot verandering en verbetering. Je kan altijd stoppen en je komt er weer heel makkelijk uit. Het is een veilige methode waarbij je zelf je pad kiest, je laat begeleiden door mij en waarin we samen de weg kiezen. Je blijft ten allen tijden in contact met mij en blijft je veilig voelen. Er gebeuren geen dingen die het onderbewuste of het bewuste niet wil. Soms verwerk ik een korte sessie in de coaching of na de EMDR. Op andere momenten werken we een hele sessie met hypnose. Alles in overleg met jou.

Hypnose is een heel mooi hulpmiddel met positieve effecten. Met vertrouwen, kracht en meer diepgang laat ik je op deze manier je doelen in het leven bereiken.